Koriander i hydroponisk odling

Koriander i hydroponisk odling

Av de 16 korgarna som jag har i mina 2 tråg blir det 2 korgar med koriander i den här omgången.

Utvalda produkter