Krosagro

Krosagro is a Polish brand specializing in greenhouse construction and agricultural equipment. Krosagro är ett polskt varumärke som specialiserar sig på växthusbyggnation och jordbruksutrustning.