Bokashi

Bokashi är ett miljövänligt varumärke som erbjuder system för matkompostering och jordförbättring. Deras produkter hjälper till att minska matavfallet och skapa näringsrik jord för odling.